OPIS STYLU PRACY OWCZARKA AUSTRALIJSKIEGO

(AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB OF AMERICA)

TEKST ORYGINALNY

Wstęp

Owczarek australijski został ukształtowany w XIX i XX wieku jako wielozadaniowy pies na ranczach i farmach amerykańskiego Zachodu, gdzie potrzebny był twardy, wytrzymały, wszechstronny pies zaganiający o wysokiej etyce pracy. Jego praca zazwyczaj obejmowała przeganianie bardzo dużych stad owiec i bydła z letnich pastwisk na zimowe i z powrotem, wypłaszanie półdzikiego bydła z gęstych zarośli i poganianie zwierząt w ciasnych przejściach, takich jak „chutes” i „alleys” (wąskie korytarze, którymi przegania się bydło – przyp.tłum.). Właśnie w tego rodzaju pracach owczarki australijskie nadal są najlepsze i najbardziej cenione.

Owczarek australijski jest klasyfikowany jako jedna z ras psów zaganiających o „luźnym oku”. Jest pewnym siebie, pełnym autorytetu psem pracującym o wyjątkowym stylu pracy, który różni go od ras o „silnym oku”. Jest zwinny, pracuje wyprostowany i w bliskim kontakcie ze zwierzętami i wykazuje te charakterystyczne cechy, równocześnie zachowując zdolność i wszechstronność kontrolowania wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich w sposób wydajny i rozważny. Owczarek australijski celuje w kontrolowaniu dużych i/lub wolno przemieszczających się stad owiec lub bydła i jest wysoko ceniony za swoją nadzwyczajną zdolność skutecznego kierowania zwierzętami w ciasnych przestrzeniach. Owczarek australijski z natury jest „pełen mocy” i „intensywny” (powerful and intense) i łatwo uczy się używania odpowiedniej siły (nacisku) i odległości, potrzebnej dla typu zwierząt z którymi pracuje. Stosując typowe dla ras o „luźnym oku” podejście, pracujący owczarek australijski, kiedy zajdzie potrzeba, często wykazuje „wear” (poganianie zwierząt w ten sposób, że pies wahadłowo porusza się z lewej strony na prawą a nie idzie po linii prostej), „grip” (chwytanie zębami) i/lub autorytatywne szczekanie, jak również oko.

„Wear” (wahadłowe poganianie)

„Wear” owczarka australijskiego jest płynny, zbalansowany i wydajny, kiedy pies z łatwością porusza się z jednej strony na drugą z tyłu stada, utrzymując je razem i poganiając do przodu. Jest to bardzo naturalny ruch owczarka australijskiego, który może on kontynuować przez wiele godzin.

„Grip” (chwytanie zębami)

Owczarek australijski będzie chwytał zębami tylko by ruszyć oporne lub wyzywające go zwierzę. Idealny owczarek australijski naturalnie gryzie zarówno w głowę, jak i tylne nogi, nisko przypadając do ziemi i mocno chwytając pęciny bydła lub podbiegając do głowy i gryząc w nos lub łeb, aby zawrócić zwierzę do stada.

Szczekanie

Owczarek australijski może szczekać by ruszyć stado lub by odeprzeć wyzwanie. Jego szczek jest zachowawczy (conservative) i powinien być autorytatywny. Podczas gdy gryzienie typowo wpływa na pojedyncze zwierzę, szczekanie może wpłynąć na całe stado i jest najbardziej skuteczne kiedy stado zatrzyma się na dobre, jak np. w zatłoczonej „alejce”. Szczek owczarka australijskiego jest szczególnie użyteczny przy zbieraniu bydła z gęstych zarośli.

Oko

Ponieważ owczarek australijski nalezy do ras o „luźnym oku”, do poganiania zwierząt woli wykorzystywać swój autorytet i obecność. Jednakże, jeśli zwierzę rzuci mu wyzwanie, może użyć oka w bezpośredni i rozmyślny sposób, dopóki wyzwanie się nie zakończy.

Uwaga tłumacza: Niestety, jak widać w języku polskim brak wielu określeń odnoszących się do pracy psa pasterskiego.

Tłumaczenie: Urszula Charytonik

Dodaj komentarz