Miot: H
Hodowla: Velvet
Data urodzenia: 2011-02-03

Ojciec: EROS of Crystal Lake Matka: AMORKA Regalia
PSY SUKI
HAGAN Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: blue merle c/w

HANDSOME BOSS Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: red tri

HAPPY GO LUCKY Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: blue merle c/w

HOKUS POKUS Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: red merle c/w

HELLO KITTY Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: red merle c/w

HIP HIP HURA Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: black tri

HOLLY BERRY BLUE Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: blue merle c/w

HONDA SHADOW Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: black tri

HOT CHOCOLATE Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: red tri

HOW LOVELY Velvet
Ogon: długi
Umaszczenie: blue merle c/w

Dodaj komentarz